Pagina wordt geladen...

Pagina wordt geladen...

realiseer met ons nieuwe buurten als belegger

Beleggen in vertrouwen

Terra² geeft een doorlopende obligatielening uit om de aankoop van panden en gronden, het beheer en de uitbouw ervan te financieren. Het zijn obligaties op naam die een marktconforme opbrengst kunnen opleveren.

De belegging

U kunt op de obligatielening intekenen voor een bedrag van uw keuze en met een looptijd van 1 tot 5 jaar. Alle obligaties zijn op naam.

Voor u intekent, raden we u aan om even onze informatienota door te nemen. Schenk hierbij vooral aandacht aan de samenvatting, de definitieve voorwaarden en meer in het bijzonder het luik ‘Risicofactoren’.PROMOTIONEEL DOCUMENT

De informatienota van 30 september 2021 en de definitieve voorwaarden (die de toepasselijke interestvoeten bevatten) inzake de doorlopende obligatielening uitgegeven door Terra² NV alsmede de intekenformulieren zijn kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel. De inschrijvingsperiode loopt van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022.

Een belegging in obligaties van Terra² NV houdt bepaalde risico's in. Door in te schrijven in de obligaties leent de belegger geld aan Terra² NV die hiervoor een jaarlijkse interest betaalt en op de eindvervaldag het belegde kapitaal terugbetaalt. In het geval van een faillissement of problemen bij Terra² NV kan de belegger zijn volledige belegging of een deel hiervan verliezen.

Deze obligaties zijn bedoeld voor beleggers die over een voldoende kennis en financiële ervaring beschikken om dit beleggingsproduct te evalueren. Terra² NV is sterk afhankelijk van korte termijn bankkredieten en van de hernieuwing van zijn obligatieuitgifte. De liquiditeit van Terra² NV kan op lange termijn in gevaar komen daar de obligatieuitgifte dient voor de terugbetaling van de bestaande obligaties en Terra² NV anders enkel afhankelijk wordt van de beslissing van de banken voor zijn kredieten te hernieuwen en te verhogen.

Een uitgebreide toelichting van de risicofactoren, waaronder de hoge geconsolideerde schuldenlast (52,67 %), het feit dat de obligatiehouders niet-bevoorrechte schuldeisers zijn en de structurele subordinatie van de obligatiehouders, kan u terugvinden in de Risicofactoren van de informatienota (zie p.1 tot 5).

rekenmodule

looptijdbedrag% intrestbruto-intrest30% RVnetto-intrest
1 jaar %
2 jaar %
3 jaar %
4 jaar %
5 jaar %

Totaal:

Intrest per jaar:

voorwaarden

De obligaties worden à pari uitgegeven (100%) en geven recht op een vaste intrestvoet. De minimum inschrijving bedraagt 1.000 EURO.

De huidige intrestvoeten bedragen:

Op aantal jaarBruto %
op 1 jaar1,25%
op 2 jaar1,25%
op 3 jaar1,25%
op 4 jaar1,65%
op 5 jaar1,75%

* Intrest vanaf 01/10/2021

Tekent u voor minstens 100.000 EURO in één keer voor een looptijd van 2 jaar of meer? Dan zal de intrestvoet vanaf het eerste jaar van de looptijd gelijk zijn aan de intrestvoet van de inschrijvingsdag plus 25 basispunten. Vastgestelde intrestvoeten zijn toepasselijk vanaf de inschrijvingsdag. De 1ste en de 16de van de maand kunnen de intrestvoeten door Terra² worden gewijzigd. Raadpleeg hier het volledige prospectus.

De looptijd van 1 jaar is slechts mogelijk voor een inschrijving vanaf € 500.000 en mits voorafgaandelijke goedkeuring.

Op de eindvervaldag van uw obligatie heeft u recht op de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van Terra². De obligaties vallen niet onder enige depositobeschermingsregeling.

Momenteel bedraagt de roerende voorheffing 30%.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer wetenVerder gaan